Formannskapets dialogmøter

29. mars hadde formannskapet dialogmøte om integrering. Hele 11 innledere sørget for en god miks. Ordfører Jan Oddvar Skisland mente det kanskje var det beste dialogmøtet de hadde hatt så langt. Vi håper å ta noen oppfølgende intervjuer med noen av innlederene etterhvert. I skrivende stund er det ikke lastet opp ennå, men jeg tipper du etterhvert kan se møtet på kommunens facebookside 

Programmet var som følger

 • Mangfold og samfunnskontrakten, v/Joseph Salomonsen
 • Ressurser og muligheter i nærmiljøet, v/ Sylwia Balawander
 • Innvandrerkvinner må få flere muligheter, v/ Mizan Selmer
 • Jobbutfordringer, v/ Islam Aliev
 • Når er jeg godt nok integrert? v/ Arsiema Tezare Birkedal
 • Inkludering og deltagelse i lokalsamfunnet gjennom frivillighet, v/ Joscelyne Gbenado
 • Hvordan er det å være enslig mindreårig i Norge?  v/Abdullah Nizami
 • Mangfold i ledelse, v/Neda Blakstad
 • Hvordan går integrering av ukrainske flyktninger?  v/ Olena Stylegar
 • Integrering, v/ Ingrid Kleba-Næss, Batteriet, Kirkens bymisjon
 • Hva er FIDA, og hva jobber vi med, v/ Cecilie Fjelldal, Forum for integrering og dialog Agder