Fokus på unge på landsmøtet 2023

Landsmøtet for Edru Livsstil ble denne helgen avholdt i Stjørdal. Jostein Solbakken ble gjenvalgt som leder for organisasjonen de neste 2 årene. Vi spurte Jostein om hva som blir viktig fremover.

Tekst og foto: Rune R. Væting

Jostein, hva ser du som den viktigste oppgaven din som leder i neste toårsperioden?

«Min viktigste oppgave blir å jobbe etter våre styringsdokumenter og arbeidsplan  slik de nå er vedtatt på landsmøtet, men spesielt en oppgave blir viktig og det er å jobbe inn mot barn, unge og studenter.»

I høst er det kommune og fylkestingsvalg. Landsmøtet vedtok en resolusjon som fokuserer på kommunens ansvar for å skjerme spesielt de unge for andres alkoholbruk. Hvordan vil dere jobbe for å få gjennomslag for Edru Livsstil sin politikk inn mot kommunevalget?

«Fra sentralt holder kommer vi å jobbe ut fra den resolusjonen vi har vedtatt. Vi kommer til å jobbe inn mot politiske partier med de ressurser vi har. Samtidig vil vi oppfordre lokallag og distrikt å ta kontakt med politiske partier i sin kommune for å presentere vår politikk inn mot kommunevalget.»

Vi gratulerer også to sørlendinger som fikk plass i det nye landsstyret. Jøran Jenssen fra Kristiansand Avholdslag ble valgt inn som styremedlem og Runar Jacobsen fra Lillesand Avholdslag ble valgt som 2. vara. Vi ser frem til at de skal sette landsdelen på dagsorden i tiden som kommer.