Resolusjon vedtatt på landsmøtet 2023

Landsmøtet på Stjørdal vedtok i helgen en ny resolusjon. Medlemmer står fritt til å bruke denne inn mot valgkampen og den kan signeres med eget eller lagets navn. For å få den tilsendt som word/pdf – Ta kontakt

Hvor har det blitt av de alkoholfrie arenaene?

Kjære lokalpolitikere,
Nordmenn drikker stadig mer og alkohol er ikke lenger forbeholdt spesielle anledninger.

Alkohol har også blitt mer tilgjengelig. Antallet skjenkebevillinger er mer enn tredoblet de siste 30 årene. Mange av dem er tildelt steder hvor vi ikke tidligere ble tilbudt alkohol. Eksempelvis søker flere bibliotek og idrettsarenaer nå om skjenkebevillinger.

Dette er steder hvor mange barn oppholder seg. Barn plukker opp endring i oppførsel hos oss voksne raskt, mye raskere enn vi gjør selv.  For mange barn kan det oppleves skremmende og utrygt. Rundt 90 000 barn vokser opp i hjem der en eller begge foreldrene drikker for mye. For disse er det ekstra viktig at offentlige arenaer er alkoholfrie. Barnas rett til trygghet må alltid veie tyngst. Dette er vårt felles ansvar.

Det er opp til kommunene å fastsette antallet bevillinger lokalt.

Derfor, kjære lokalpolitikere; Vi kan ikke la tilgangen på alkohol være større enn tilgangen på trygge, alkoholfrie miljøer hvor barn, unge og sårbare kan oppholde seg. Ta vare på de alkoholfrie arenaene i kommunen vår!

DNT – Edru Livsstil møttes til landsmøte i Stjørdal i St.Hans-helgen.
Landsmøtet mener at:

  • Kommunene må legge til rette for flere alkoholfrie samværsarenaer.
  • Idrettsarenaer skal ikke ha skjenkebevilling.
  • Parker og strender skal være alkoholfrie områder, hvor barn og voksne kan oppholde seg uten å måtte forholde seg til andres alkoholbruk.