Årsmøter Kristiansand avholdslag og Vest Agder distrikt

Vær med å bestemme veien videre for organisasjonen vår. Årsmøtene er vårt høyeste organ og vedtak her er bindende for styret i året som kommer.

Årsmøte i Kristiansand avholdslag tirsdag 5. februar i Totalen klokken 18.00

Forslagsfrist tirsdag 30. januar. Forslag sendes på epost til rune@krsa.no eller overleveres et av styremedlemmene. Leder for valgkomite er Hege Tallaksen. Innspill til valgkomite kan sendes hekris75@gmail.com

Benkeforslag behandles ikke på annet enn valg, men styret vil ta med ideer som fremkommer på årsmøtet eller er sendt inn for sent, inn i det videre arbeid.

Årsmøte i Vest Agder distrikt onsdag 13. mars klokken 18.00 

Sted: Totalen

Obs! Forslagsfrist til distrikt er 2mnd før og forslag må være styret i hende senest 13. januar 2024. Forslag sendes på mail til kaare57@hotmail.no, joran84@gmail.com eller overleveres styret på annen måte innen frist.

Innspill til valgkomite kan sendes til rune@krsa.no

Mat og drikke på begge årsmøter.